Stockholmsfolk – arkivkvällar på Kungsklippan

Vad berättar ett enskilt livsöde om historien? Och hur hittar man människorna i arkiven? Varje torsdag kl. 17.30 i oktober och november bjuds på personhistoriska berättelser från den tid som flytt på Stadsarkivet Kungsklippan.

Uppdaterad