Stockholms byggnadsritningar – ett världsminne

Vilka hus har funnits förr där du befinner dig nu? Hur såg fasaden ut? Vilka rum fanns? Med hjälp av Stadens byggnadsritningar kan vi grafiskt återskapa Stockholms plats ända tillbaka till 1736. Sedan dess har det varit ett krav att lämna in en ritning vid bygglovsansökan. Plats: STADSARKIVET LILJEHOLMSKAJEN.

Följ med till kart- och ritningsarkivet på Stadsarkivet Liljeholmskajen. Se exempel på ritningar från olika sekel och hör hur man kan söka efter ritningar, kartor och andra uppgifter om fastigheter.

År 2011 utsågs Stockholms bygglovsritningar till världsminne av UNESCO.

Avgiften för visningar som påbörjas innan kl. 15 är 750 kr, därefter 1500 kr (inkl. moms). Ingen avgift för skolklasser, universitet och myndigheter.

Boka en visning

E-post:bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se

Telefon: Kettil Mannerheim, arkivpedagog 08 - 508 28 289

Sök, bläddra och titta på en del av ritningarna här på webbplatsen:
Länk till sidan om äldre bygglovsritningar

Ritning till iskällare vid Stockholms Bryggeri Bolag på Kungsholmstorg (1859).

Uppdaterad