Religionsrebeller i 1700-talets Stockholm

På 1700-talet förnekade många stockholmare behovet av präster och kyrkliga ceremonier som nödvändiga medel för att nå himmelriket. Prästerna hade ett ständigt jobb med att försöka få dessa religiösa rebeller att återvända till statsreligionen. Några av de ”irrläriga” sattes i fängelse för sin tros skull.

Målgrupp: Gymnasiet

Vill du ställa frågor eller boka studiebesök?
För att öka möjligheterna att kunna ta emot er ser vi gärna att ni hör av er senast tre veckor innan besöket. Skriv två eller tre förslag på tider som fungerar för klassen.

E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se
Telefon: Arkivpedagog Kettil Mannerheim, tel: 08-508 28289

För skolor är studiebesök på Stadsarkivet gratis. Visningen tar 60 minuter, enligt överenskommelse. Distansvisningar tar cirka 30-40 minuter.

Uppdaterad