Renskriv 1700-talet!

Vill du tillgängliggöra Stockholms 1700-talshandlingar? Bli en av Stadsarkivets medborgarforskare och renskriv spännande handlingar från stadens myndigheter! Du som deltar får lära dig programmet Transkribus – den ledande plattformen när det gäller automatisk tolkning av handskrift. Stadsarkivet erbjuder även kostnadsfria kurser i att läsa 1700-talshandstil under hösten 2021.

I databasen Transkriberade handskrifter tillgängliggör Stadsarkivet renskrivna och maskintolkade handskrifter. Stadsarkivet uppmuntrar den handstilsläsande allmänheten att bidra så att innehållet i databasen kan växa. Hör av dig om du är intresserad!

Databasen Transkriberade handskrifter.

Kontakt: handskrifter.stadsarkivet@stockholm.se
Telefon: Kettil Mannerheim, 08-508 28 289

Uppdaterad