Demokrati 100 år

I år fyller allmän och lika rösträtt i Sverige 100 år! Vi uppmärksammar och firar jubileet med flera spännande föreläsningar i september på temat demokrati och rösträtt för kvinnor.

Uppdaterad