Stadens ansikten

 Bild: Två flickor med dockor. Fotot taget 1915 eller 1916. Foto: Mimmi Gustafsson, bild från Digitala Stadsmuseet.
Bild: Två flickor med dockor. Fotot taget 1915 eller 1916. Foto: Mimmi Gustafsson, bild från Digitala Stadsmuseet.

Unikt projekt knyter samman personuppgifter med fotografiska porträtt.

Stadsarkivet har tillsammans med Stadsmuseet och forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet beviljats över 12 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet för det femåriga projektet Stadens ansikten, visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930.

Projektet ska tillgängliggöra och knyta samman Stadsarkivets databas Rotemansarkivet som innehåller sex miljoner personuppgifter från 1878 till 1926 med Stadsmuseets omfattande samlingar av fotografiska porträtt från omkring 1860-1930.

En sammanställning av historiska fotografiska porträtt med historisk biografisk data är unik i sitt slag i världen och kommer att bryta ny mark inom flera olika forskningsfält. Bland annat kommer den digitala tekniken ansiktsigenkänning att användas.

Stadens ansikten, Stockholmia – forskning och förlags webbsida

Uppdaterad