Bebyggelsehistoriskt center vid Liljeholmskajen

Djupdyk i stadens bebyggelsehistoria

Stadsakivet Liljeholmskajen öppnade den 10 juni 2019. Här kan du bland annat lyssna på föredrag, gå på visningar och utställningar och forska bland arkiven. Här finns ett utförligt program med vad som händer på Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Läs mer här om du ska besöka Stadsarkivet Liljeholmskajen

I den här filmen berättar Lennart Ploom som är stadsarkivarie mer om varför du ska besöka det nya centret.

360°-Video från kart- och ritningsarkivet

Använd senaste versionen av Chrome eller Firefox för bästa möjliga upplevelse.

360° Film från kart- och ritningsarkivet.

Sitter du vid en dator kan du navigera runt i filmen genom att dra med muspekaren. Använder du en smartphone kan du använda fingrarna för att röra dig runt, (OBS! Öppna filmen i Youtubes app om du tittar i en telefon för att få det att fungera). 

Överblicksbild av de publika lokalerna på Stadsarkivet Liljeholmskajen med den runda föreläsningssalen Tunnan i mitten. Fotograf: Mattias Ek, Stadsmuseet.

Frågor & Svar om projektet på Liljeholmskajen

Vad har hänt i kvarteret Druvmusten 3, Sjöviksvägen 126?

Svar: Stockholms stad har etablerat ett byggnadshistoriskt center som ska ge stockholmare och andra unika möjligheter att upptäcka och lära sig mer om stadens bebyggelseutveckling och bebyggelsehistoria.

Innovation och smarta digitala lösningar präglar det nya centret. Här kan du  ta del av föredrag, visningar, utställningar och du kan naturligtvis också forska om stadens byggnadshistoria.

Basen i verksamheten är den stora mängd byggnadshistoriska handlingar som Stadsarkivet förvarar. En stor del av samlingen är unik och klassad som världsminne av Unesco. 

Här finns också Trafikkontorets och exploateringskontorets tekniska arkiv med ritningar från början av förra seklet fram till nu. Det är ritningar över framförallt gata, park, tunnelbana och geoteknik. Här finns även annan teknisk dokumentation, som beräkningar för broar och tunnelbana.

Förutom Stadsarkivet så kommer bland andra Stadsmuseet och Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) att samverka i olika projekt.

Varför etablerar Stockholms stad ett nytt center för bebyggelsehistoria och byggnadsutveckling på Liljeholmskajen?

Svar: Många är intresserade av Stockholms bebyggelsehistoria. Tack vare det nya centret får alla som vill tillgång till historien om hur den nuvarande staden vuxit fram. Dessutom tryggar staden med de nya lokalerna på Liljeholmskajen behovet av att kunna förvara den växande mängden arkivmaterial för en lång tid framöver.

Kort historia

Stadsarkivet har flyttat in i två av tunnelrören (150 meter långa) som utgjorde Vin & Sprits anläggning i Årstadal. Bergrummen fungerade som fabrik och lagringsanläggning av vin och sprit från 1959 fram till 1997 när anläggningen avvecklades.

Till kajen precis utanför Stadsarkivet fraktades vin med tankbåtar. Bergrummen fylls nu med arkivhandlingar istället för vintunnor och cisterner.

Se hur det gick till när vinbåten Vinia la till vid Liljeholmskajen år 1960 i filmen "Ett glas vin" som finns i Kungliga bibliotekets arkiv. 

Titta på filmen (spola fram till 09:25)

Mer information om projektet

stockholm.se/stadsarkivetliljeholmen

Ett världsminne

Läs mer om byggnadsritningarna som av Unesco klassats som ett världsminne.

Årstadalshamnen. Trafikbild tagen från väster. Fotograf Karl Erik Gemler, 8 juli 1948
Liljeholmskajen 1948. Till höger om lyftkranarna ligger Stadsarkivet Liljeholmskajen. Fotografi från Hamnstyrelsens arkiv, fotograf Karl Erik Gemler 1948

Uppdaterad