E-arkiv

E-arkiv Stockholm är den gemensamma informations- och arkivlösningen för Stockholms stad. Här kan du hitta dokument och vägledningar som är stöd och riktlinjer för anslutningar till e-arkivet.

Kontakt

Ulrika Johnsson Hjalmarsson +46 (0)50828321

ulrika.johnsson.hjalmarsson@stockholm.se

Anslut till e-arkiv

Länk till informationssida om att ansluta till e-arkivet    

Arkivleveransplan 2021–2024 (pdf, 726 kB, nytt fönster)                                

Till e-arkiv Stockholm

Länk till e-arkiv Stockholm

 

Uppdaterad