Enskilda arkiv

Vill du lämna personarkiv, föreningsarkiv eller gårdsarkiv till oss på Stadsarkivet?

Lämna enskilda arkiv

I vissa fall tar vi emot arkiv som inte kommer från stadens myndigheter. Det kan röra sig om föreningsarkiv, släkt- och personarkiv, gårdsarkiv och annat. Kontakta oss om du vill diskutera överlämnande av sådana arkiv till Stadsarkivet.

Kontakta oss

Maria Fagerlind
+46 (0)8 508 28 325
maria.fagerlind@stockholm.se 

Uppdaterad