Enskilda arkiv

I vissa fall tar Stadsarkivet emot arkiv som inte kommer från stadens myndigheter. Det kan röra sig om föreningsarkiv, släkt- och personarkiv, gårdsarkiv och annat. Här finns kontaktuppgifter om du vill diskutera överlämnande av sådana arkiv till Stadsarkivet.

Kontakta

Maria Fagerlind
+46 (0)8 508 28 325
maria.fagerlind@stockholm.se

 

Uppdaterad