Årlig leverans av socialtjänstakter

Här finns information kring den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter till Stadsarkivet.

Så här går det till

Datum för leverans 2022

Torsdag 21 april
09:30 Hägersten-Älvsjö
11:00 Skärholmen
13:00 Rinkeby-Kista
14:30 Farsta

Tisdag 26 april
09:30 Enheten för hemlösa
11:00 Arbetsmarknadsförvaltningen
13:00 Skarpnäck
14:30 Södermalm

Tisdag 3 maj
09:30 Spånga-Tensta
11:00 Hässelby-Vällingby
13:00 Stiftelsen Hotellhem
14:30 Östermalm

Torsdag 12 maj
09:30 Norrmalm
11:00 Kungsholmen
13:00 Bromma
14:30 Enskede-Årsta-Vantör

Viktig information

Leverans av B- och F-akter har ändrats från ett till fem år, det innebär att första leverans sedan ändring (för barn födda år 2001) år 2025. Däremot kan B- och F-akter som är s.k. eftersläntrare/kompletteringar skickas med årets leverans av A-akter.

Förberedelser

Innan akterna skickas iväg ska leveransen kontrolleras mot Stadsarkivets checklista. En följesedel i två påskrivna exemplar ska medfölja leveransen. Kontakta oss för att få följesedel.

Senast samma dag som leveransen ska en excelfil med register över alla akter skickas via systemet Trusted Dialog. Observera att du behöver beställa ett konto för säker överföring i god tid innan. Kontakta oss för mer information om du inte arbetar med systemet Paraplyet.

Checklista inför leverans (pdf, 164 kB, nytt fönster)

Handledning - Förbereda, gallra och leverera SoL- och LSS-akter (pdf, 1645 kB, nytt fönster)
Denna handledning utgår från Paraplyet men är tillämplig även för er som inte arbetar i det systemet.

Viktiga begrepp (pdf, 375 kB, nytt fönster)
Viktiga begrepp som används i handledningen.

Leverans

Akterna ska levereras till Stadsarkivet Kungsklippan på Kungsholmen.

Leveransadress:
Kungsholmsgatan 3A
112 27 Stockholm

Stadsarkivets personal kommer till lastintaget vid utsatt tid. Observera att inga akter får lämnas utan att de tagits emot av Stadsarkivets personal.

Kontakta oss

Johannes Eriksson (Stadsarkivet)
+46 (0)8508 28316
johannes.l.eriksson@stockholm.se

Kristina Pannel (Stadsarkivet)
+46 (0)8508 28379
kristina.rosen.pannel@stockholm.se

För dig som arbetar på en av stadens stadsdelsförvaltningar:
Samarbetsyta för Stockholms stadsdelsförvaltningar

 

Uppdaterad