Årlig leverans av socialtjänstakter

Här är dokumentationen kring den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter till Stadsarkivet.

Så här går det till

Rutinbeskrivningar

Manual för att gallra och leverera socialtjänstakter

Checklista inför leverans till Stadsarkivet 

Checklista för handläggare på stadsdelsförvaltningar

Lathund för att upprätta excelregister

Följesedel

Följesedel vid leverans av socialtjänstakter

Datum för leverans av socialtjänstakter

Dokument med datum för leverans av socialtjänstakter 

Tidplan 2021

Etikett för arkivkartong

Etikett i Word för arkivkartong, A- och B- (både Soc och LSS) samt F-akter

Etiketter för arkivkartonger och arkivbeständigt lim

Vid frågor 

FAQ - Vanliga frågor

Utbildningar

Utbildning från Stadsdelsarkivarierna

Kontakta oss för utbildningsmaterial framtaget för dig som jobbar på stadsdelarna med leveranser.

Kontakta oss

Stadsdelsarkivarierna
stadsdelsarkivarierna@stockholm.se

Johannes Eriksson (Stadsarkivet)
+46 (0)8508 28316
johannes.l.eriksson@stockholm.se

Kristina Pannel (Stadsarkivet)
+46 (0)8508 28379
kristina.rosen.pannel@stockholm.se

Uppdaterad