Till e-arkiv

E-arkiv Stockholm är den gemensamma informations- och arkivlösningen för Stockholms stad. Här kan du hitta dokument och vägledningar som är stöd och riktlinjer för anslutningar till e-arkivet.

Kontakta

Jonas Engardt
+46 (0)50828310
jonas.engardt@stockholm.se

Ansluta till e-arkiv

Länk till informationssida om att ansluta till e-arkivet

Arkiv som är på väg till e-arkiv

Under året skall en rad innehållsrika system skickas in i e-arkivet, vi kallar det anslutningar. In i e-arkivet kommer t.ex. webbplatser från förvaltningar och bolag med egna webbplatser, externa webbplatser utanför stockholm.se (inkl. temawebbar, kampanjwebbar mm.) SISAB's  äldre ritningar, Jobb i stan m.m.

Länk till anslutningsplan 2019–2022                                           

Till e-arkiv Stockholm

Länk till e-arkiv Stockholm

 

Uppdaterad