Årlig leverans av socialtjänstakter

Här är dokumentationen kring den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter till Stadsarkivet.

I de länkade dokumenten nedan finns den information du behöver;  rutiner, datum, följesedlar och personer du kan kontakta när du har ytterligare frågor.

Rutinbeskrivningar

Manual för att gallra och leverera socialtjänstakter

Powerpointpresentation från baskursen i att gallra och leverera 2020

Checklista inför leverans till Stadsarkivet 

Checklista för handläggare på stadsdelsförvaltningar

FAQ - Vanliga frågor

Lathund för att upprätta excelregister

Följesedel

Länk till följesedel vid leverans av socialtjänstakter

Länk till följesedel vid leverans av faderskapsakter

Datum för leverans av socialtjänstakter

Länk till dokument med datum för leverans av socialtjänstakter 

Tidplan för vårens arbete 2020

Etikett för arkivkartong

Länk till etikett i Word för arkivkartong, A- och B- (både Soc och LSS) samt F-akter

Länk till etiketter för arkivkartonger och arkivbeständigt lim

Variant på etikettmall – testa vilken som fungerar bäst!

Vid frågor kontakta

nuvarande stadsdelsarkivarie

stadsdelsarkivarierna@stockholm.se

Johannes Eriksson (Stadsarkivet)

+46 (0)8508 28316

johannes.l.eriksson@stockholm.se

Kristina Pannel (Stadsarkivet)

+46 (0)8508 28379

kristina.rosen.pannel@stockholm.se

Uppdaterad