Dataskyddsombud

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Ett dataskyddsombud är en person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud
Louise Högberg
E-post: louise.hogberg@stockholm.se

Uppdaterad