Stadsarkivets uppdragsverksamhet

Stadsarkivet erbjuder tjänster inom arkiv och informationshantering för stadens verksamheter.

Kontakta oss

Eleanor Freud
arkivarie
+46 (0)8-508 28 299 
eleanor.freud@stockholm.se

Uppdaterad