Stadsarkivets uppdragsverksamhet

Stadsarkivet erbjuder tjänster inom arkiv och informationshantering för stadens verksamheter.

Kontakta oss

Eleanor Freud, arkivarie

08-508 28 299 

eleanor.freud@stockholm.se

Uppdaterad