Stadsarkivets uppdragsverksamhet

Stadsarkivet erbjuder tjänster inom arkiv och informationshantering för stadens verksamheter.

Kontakta

Eleanor Freud, arkivarie

08-508 28 299, eleanor.freud@stockholm.se

Uppdaterad