Vägledning för informationshantering i bygg- och anläggningsprojekt

Vägledningen beskriver hur information (dokumentation) som skapas i ett bygg- och anläggningsprojekt ska hanteras ur ett arkiv- och offentlighetsperspektiv. Denna vägledning är att betrakta som en rekommendation utifrån gällande lagstiftning och befintligt regelverk och är tänkt att fungera som en uppslagsbok.

Vägledningen vänder sig till myndigheter i Stockholms stad, det vill säga förvaltningar, bolag och stiftelser. Tänkta yrkesgrupper som vägledningen riktar sig till är: projektledare, projektadministratörer, projektdeltagare, konsulter, entreprenörer, informationssamordnare, handläggare, registratorer, arkivarier med flera som jobbar med informationshantering i bygg- och anläggningsprojekt.

Vägledning för informationshantering i bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms stad ur ett arkiv- och offentlighetsperspektiv (pdf, 5,6 MB, nytt fönster)

Bilaga – Exempel på hanteringsanvisningar för bygg och anläggningsprojekt (excel, 156 kB, nedladdning)

Uppdaterad