Stadsgemensam klassificeringsstruktur

Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser och ska användas inom verksamhetens informationsredovisning.

Länk till beslut om stadsgemensam klassificeringsstruktur

Uppdaterad