Regler och föreskrifter

Lagstiftning och kommunala föreskrifter styr stadens informationshantering. Här finns länkar till aktuella regler och riktlinjer för Stockholms stad.

Arkivregler i Stockholms stad

Arkivregler för Stockholms stad, 2015:27 (pdf, 63 kB, nytt fönster)

Riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad (pdf, 752 kB, nytt fönster)

E-postregler i Stockholms stad

E-postregler i Stockholms stad (pdf, 18 kB, nytt fönster)

Tillämpningsanvisningar för mejl (pdf, 147 kB, nytt fönster)

2021-04 Beslut om bevarande och gallring av information i stadens ledningssystem ILS-Webb (pdf, 264 kB, nytt fönster)

2019-27 Gallringsbeslut säkerhetsskyddsarbete (pdf, 1072 kB, nytt fönster)

2019-20 Gemensamt gallringsbeslut räkenskapsinformation (pdf, 1245 kB, nytt fönster)

2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt (pdf, 225 kB, nytt fönster)

2016-01 ver 1.3 Gemensamt gallringsbeslut information av tillfällig eller ringa betydelse (pdf, 306 kB, nytt fönster)

2015-10 Gemensamt gallringsbeslut bygg- och anläggningsprojekt och förvaltning (pdf, 867 kB, nytt fönster)

2011-09 Gemensamt gallringsbeslut för löne- och personalinformation (pdf, 180 kB, nytt fönster)

Bevarande och gallring - inköp, upphandling och avtalsförvaltning (pdf 987 kB, nytt fönster)

Riksarkivets föreskrifter

Uppdaterad