Regler och föreskrifter

Lagstiftning och kommunala föreskrifter styr stadens informationshantering. Här finns länkar till aktuella regler och riktlinjer för Stockholms stad.

Arkivregler i Stockholms stad

Arkivregler för Stockholms stad, 2015:27

Riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad

E-postregler i Stockholms stad

E-postregler i Stockholms stad

Tillämpningsanvisningar för epost

2019-27 Gallringsbeslut säkerhetsskyddsarbete

2019-20 Gemensamt gallringsbeslut räkenskapsinformation

2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt

2016-01 ver 1.2 Gemensamt gallringsbeslut information av tillfällig eller ringa betydelse

2015-10 Gemensamt gallringsbeslut bygg- och anläggningsprojekt och förvaltning

2011-09 Gemensamt gallringsbeslut för löne- och personalinformation

2003-13 Gemensamt gallringsbeslut, upphandlingsärenden

2004-08 Ändring av beslut 2003-13 upphandlingsärenden

Riksarkivets föreskrifter

Uppdaterad