Stadens informationshantering

Bild på ritningar i arkivet. Fotograf Petter Magnusson

Den information som skapas i offentlig sektor regleras av lagstiftning som ska säkerställa att informationen är ordnad, tillgänglig och bevaras för att alla ska kunna ta del av den nu och i framtiden.

Stadsarkivets uppdrag

Stadsarkivet ska säkerställa att viktig samhällsinformation som skapas i Stockholms stad hanteras, förvaras och bevaras för att kunna användas idag och i framtiden. Detta uppdrag utgår ifrån den demokratiska rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Så här arbetar Stadsarkivet med stadens informationshantering:

  • Vi utövar tillsyn och kontrollerar regelefterlevnad genom inspektioner.
  • Vi fattar beslut om bevarande och gallring.
  • Vi tillhandahåller stöd och rådgivning till stadens verksamheter och publicerar vägledningar inom området.

Kontakt

Kommunala bolag och stiftelser

Christina Moberg
+46 (0)8508 28308
christina.moberg@stockholm.se

Fackförvaltningar 

Maria Fagerlind
+46 (0)8 508 28 325
maria.fagerlind@stockholm.se

Stadsdelsförvaltningar

Kristina Pannel
+46 (0)8 508 28 379
kristina.pannel@stockholm.se

Uppdaterad