Stadens informationshantering

Bild på ritningar i arkivet. Fotograf Petter Magnusson

Den information som skapas i offentlig sektor regleras av lagstiftning som ska säkerställa att informationen är ordnad, tillgänglig och bevaras för att alla ska kunna ta del av den nu och i framtiden.

Stadsarkivets uppdrag

Stadsarkivet ska säkerställa att viktig samhällsinformation som skapas i Stockholms stad hanteras, förvaras och bevaras för att kunna användas idag och i framtiden. Detta uppdrag utgår ifrån den demokratiska rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Så här arbetar Stadsarkivet med stadens informationshantering:

  • Vi utövar tillsyn och kontrollerar regelefterlevnad genom inspektioner.
  • Vi fattar beslut om bevarande och gallring.
  • Vi tillhandahåller stöd och rådgivning till stadens verksamheter och publicerar vägledningar inom området.”

Kontakt

Kommunala bolag och stiftelser

Ylva Taubert Lindberg

+46 (0)8 508 28 343

ylva.taubert.lindberg@stockholm.se

Fackförvaltningar 

Petter Sävström

+46 (0)8 508 28 326 

petter.savstrom@stockholm.se

Stadsdelsförvaltningar

Kristina Pannel

+46 (0)8 508 28379

kristina.pannel@stockholm.se

Uppdaterad