Kvinnors flykt från våldet – då & nu

Margareta Meijer skriver på 1700-talet om hur hennes svartsjuke man utsätter henne för grov misshandel. Lisen Kihlstedt berättar i sin dagbok på 1800-talet om ett giftermål präglat av våld och isolering. Hur såg samhället på våldsutsatta kvinnor under tiden kvinnorna levde och hur ser det ut idag?

Boka gratisbiljett - vi är just nu fullbokade men du är varmt välkommen till vår livesändning! Du kan också kika lite då och då om någon avbokar sin biljett.
Se eventet digitalt

På internationella dagen mot våld mot kvinnor uppmärksammas våldsutsatta kvinnor i historien. Med exempel från verkligheten får vi höra om mäns våld mot kvinnor i det förflutna och idag.

Medverkande:

Olga Persson, förbundsordförande för Unizon.
Hon är statsvetare och har ägnat större delen av sitt liv åt att arbeta inom kvinnojoursrörelsen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Olga Persson tilldelades 2021 Anna Lindhs minnespris och Fredrika Bremer-förbundets BRA-pris för sitt mångåriga arbete för flickors och kvinnors rätt att leva sina liv fria från mäns och killars våld. Sommaren 2021 var Olga Persson värd för Sommar i P1.

Marie Steinrud, Nordiska museets arkiv och Stockholms universitet.
Hon är forskare och lärare i etnologi vid Stockholms universitet och forskningsarkivarie vid Nordiska museets arkiv. Marie Steinrud disputerade i etnologi på avhandlingen ”Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i det tidiga 1800-talets högreståndskultur” vid Uppsala universitet. Hon forskar om genus, konsumtion, manifestation, eliter, makt och maktrelationer.

Kettil Mannerheim, arkivpedagog på Stadsarkivet.
Han har ett stort intresse för Sveriges 1700-talshistoria. Kettil Mannerheim leder ett projekt tillsammans med medborgarforskare som gör handskrivna 1700-talshandlingar läsbara och sökbara med hjälp av artificiell intelligens.

Föreläsningen är en del av serien Stockholmsfolk.