Stockholmsplatser – Rågsved i fokus

 • Öppettid

  Tisdag 2 november

  kl. 12.00–12.30

 • Pris

  Gratis digitalt föredrag

 • Plats

  Online

  Stadsarkivet

Rågsved var en tidig folkhemsförort i Stockholm och sinnebilden av det moderna som skulle ersätta den smutsiga innerstadsmiljön. Rågsved symboliserade ”det goda livet” under den 20-årsperiod som begreppet hemmafru var vanligt.

Varför byggdes Rågsved? Vilka var människorna som flyttade dit och hur var det att leva där? Hur ser dagens och framtidens utmaningar ut när det till exempel kommer till behovet av fler bostäder samtidigt som behovet av parker, gångstråk och naturreservat är stort?

I ett samtal mellan stadsarkivarie Lennart Ploom och stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi får vi både en historisk exposé kring den ursprungliga visionen för Rågsved och en inblick i de framtida utmaningarna för stadsdelen.

Titta på eventet

Föreläsningen är en del av serien Stockholmsplatser – denna gång i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.