De första kvinnorna i riksdagen

De fem första kvinnorna i riksdagen 1922. Foto Riksdagsförvaltningen. Kollage Demokrati100.

Hösten 1921, efter årtionden av rösträttskamp, ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor var både röstberättigade och valbara. Fem kvinnor valdes in i riksdagen: Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund. Hör om riksdagens kvinnliga pionjärer och deras arbete i politikens innersta rum. Hur mottogs de och vad lyckades de uträtta?

Medverkande: Camilla Norrbin, historiker. 

Föreläsningen är digital och kommer livesändas.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.