Almstriden

Flemberg, Birgit FOTOGRAF Ohlsson, Ann Britt
Almstriden i Kungsträdgården, Stockholm, 12-13 maj 1971, då ett antal miljövänner genom att klättra upp i de hundraåriga almarna lyckades hindra att träden sågades ned för att ge plats till en planerad tunnelbaneuppgång. Foto: Birgit Flemberg, Ann-Britt Ohlsson. Nordiska museet.

Få händelser i Stockholms nutidshistoria har ett så mytologisk skimmer över sig som Almstriden och den ockupation som följde under en vecka i maj 1971. Stockholmarna gjorde uppror mot kommunpolitikerna och deras beslut att ta ned 13 hundraåriga almar samtidigt som stora delar av det gamla Klara under senaste decenniet hade jämnats med marken utan några omfattande protester. Hur kan man förstå denna händelse i nutidens backspegel? Daniel Helldén, Trafikborgarråd

OBS! Detta föredrag sker endast digitalt på grund av skärpta restriktioner som följd av ökad smittspridning i Stockholm. Detta gäller tills vidare.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.