Hafwer du icke legat hos min broder?

Detalj ur Caravaggios, Judith Beheading Holofernes (circa 1607). Courtesy of Cabinet Turquin.

Under rubriken ”En kort beskrifning af mitt olyckeliga giftermåhl” nedtecknar Margareta Meijer 1735 berättelsen om hur hennes svartsjuke man under flera år grovt misshandlat henne. Att så skett bevisas såväl inför prästerskap som rättsväsende. Trots det utsätts Meijer för ständiga påtryckningar att flytta tillbaka till maken. Kettil Mannerheim, Stadsarkivet

OBS! Detta föredrag sker endast digitalt på grund av skärpta restriktioner som följd av ökad smittspridning i Stockholm. Detta gäller tills vidare.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.