Kulturnatt Stockholm 2021 -Röster från Rösträttsbyrån

Titta in i huset på Lästmakaregatan i Stockholm som under det tidiga 1900-talet fungerade som Rösträttsbyrå. Här organiserades och samordnades rösträttskvinnornas kamp – en kamp skulle få avgörande betydelse för demokratins utveckling i Sverige.

Filmen kommer under kvällen att finnas tillgänglig på Kulturnatt Stockholm Play – ett stort digitalt bibliotek där innehåll från över 130 kulturaktörer kan upplevas hela kvällen och den följande veckan.

Här hittar du mer information om Rösträttsbyrån på Stockholmskällan

Stadsarkivet är en del av Kulturnatt Stockholm 2021. Mer info finns här: https://kulturnattstockholm.se/