Vällingbyprojektet

Kök i Vällingby, fotograf Lennart af Petersens. Bild från Stadsmuseet.
Kök i Vällingby 1955, fotograf Lennart af Petersens. Bild från Stadsmuseet.

År 1957, intervjuade forskaren Börje Hanssen tio hushåll i den då nybyggda förorten Vällingby. Han ville undersöka hur människors relationer och umgänge förändrats i och med att Sverige förvandlats från ett jordbrukarsamhälle till ett högindustriellt land. År 2010 upprepade Stadsmuseet Hanssens intervjuer med nya människor men väl med samma frågor och på samma adresser. Vad svarade de intervjuade personerna? Här får du höra om undersökningen och dess nutida perspektiv. Föreläsare: Bo Larsson, antikvarie

OBS! Detta föredrag sker endast digitalt på grund av skärpta restriktioner som följd av ökad smittspridning i Stockholm. Detta gäller tills vidare.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Vällingby Centrum 1957. Foto Lennart Af Petersens, bilden finns på Stadsmuseet.
Vällingby Centrum 1957. Foto Lennart af Petersens, bilden finns på Stadsmuseet.