Fruängen och kvinnorna

Under våren 2021 kommer vi i en seminarieserie göra nedslag på några Stockholmsplatser. Du får ta del av några av stadens älskade platser – deras anknytning till historien och kopplingen till idag.

Den 8 mars sätter vi fokus på Fruängen. Här har de allra flesta gatorna namngivits efter kända svenska kvinnor, exempelvis Elsa Beskow, Fredrika Bremer, Jenny Nyström och Karin Boye.

I ett samtal mellan Eva-Karin Gyllenberg, journalist, Lennart Ploom, stadsarkivarie, och Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, får du veta mer om historien kring Fruängens namnsättning. Välkommen till ett digitalt event som sker i samverkan mellan Stadsarkivet och Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad.

Måndag den 8 mars, klockan 13.00-13.45. Länk till eventet: https://event.vvenues.com/stockholmsplatser

Varmt välkommen!

Lennart Ploom, stadsarkivarie, och Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör.