Med hela kvinnosaken på sitt program: om Fredrika Bremer-förbundets första decennier

Gruppbild över Fredrika Bremer-förbundet, 1905.
Fredrika Bremerförbundets styrelse och funktionärer, samlade på Strand Hotell for att högtidhålla förbundets 30-årsdag den 8 december Stående från vänster: E. Kleman, tidn. Herthas redaktör, S. Laurel, förbundets sekreterare, S. Ulrich, L. Hellström, M. Silow, sekreterare. För alla namn se Idun 1914 nr 51. Bild från Stadsmuseet.

Fredrika Bremer-förbundet grundades 1884 och var den första organisationen i Sverige med ”hela kvinnosaken” på sitt program, som de själva formulerade det. Hör om den tidiga kvinnorörelsens uppkomst och arbete från det sena 1800-talet fram till det rösträtten för kvinnor blev verklighet. Ulla Manns, Södertörns högskola

OBS! Detta föredrag sker endast digitalt på grund av skärpta restriktioner som följd av ökad smittspridning i Stockholm. Detta gäller tills vidare.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.