Från hembiträde till RUT - ENDAST DIGITAL

Foto från 1 maj-demonstration i Stockholm 1933.
Foto från 1 maj-demonstration i Stockholm 1933. Bild från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB. Okänd fotograf.

Många unga kvinnor på landet som ville till storstan skaffade plats som piga för att få in en fot i Stockholm. Under 1800-talet var staden full av pigor och barnjungfrur som handlade, tvättade och vallade barn. Hör om hembiträdesbrist, ”piglörda’n” och facklig kamp till nutidens RUT-avdrag. Lisa Öberg, Historiker och forskare

OBS! Detta föredrag sker enbart digitalt på Stadsarkivets Facebooksida på grund av skärpta restriktioner som följd av ökad smittspridning i Stockholm. Detta gäller tills vidare.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier– ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.