Revansch och nederlag ENDAST DIGITAL

Utsnitt av oljemålning föreställande Gustav III under Slaget vid Uttismalm. Oljemålning av Pehr Hilleström. Tavlan finns på Nationalmuseum i Stockholm.

Efter stormaktsväldets fall under Karl XII:s regering försökte Sverige vid tre tillfällen under 1700-talet återta vad som gått förlorat. Samtliga försök misslyckades. Vilka var drivkrafterna? Och bidrog nederlagen till framväxten av en fredlig självbild? Oskar Sjöström, Stockholms universitet

OBS! Detta föredrag sker enbart digitalt på Stadsarkivets Facebooksida på grund av skärpta restriktioner som följd av ökad smittspridning i Stockholm. Detta gäller i första hand till och med den 19 november men kan komma att förlängas.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier– ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.