Mors blomma

Mors blomma var en välgörenhetsorganisation som ville värna om husmödrarna. Precis som hos Majblomman sålde organisationen knapphålsblommor, där pengarna gick till husmoderssemestrar för trötta och i förtid förslitna husmödrar. I samband med mors dag 1941 började blommorna säljas i Stockholm. Sandra Häll Pettersson. DISTANSVISNING via Stadsarkivets Facebooksida.

Mors blomma från 1941 i Major Ernst Killanders personarkiv. Stadsarkivet.