EVENEMANGSTIPS: Kvinnans plats

Kvinnor i Luftskyddsförbundet.
Kvinnor i Luftskyddsförbundet. Foto: Aftonbladet, 1939.
 • Öppettid

  Söndag 8 mars

  14.00–15.00

 • Pris

  100 kr

 • Plats

  Stadsmuseet

  Samlingsplats står på biljetten

Tematisk visning av Stockholmsutställningen om kvinnors möjlighet till självbestämmande, försörjning och inflytande i samhället genom historien.

Visningen utgår från åtta poddavsnitt som tagits fram i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska och knyter an till delar av Stockholmsutställningen.

Guide: Frida Starck Lindfors, antikvarie

Visningar våren 2020

Söndag 8 mars 14.00–15.00 Söndag 19 april 14.00–15.00 Söndag 17 maj 14.00–15.00

Denna visning arrangeras av Stadsmuseet.

Läs mer här: https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/03/08/kvinnans-plats/