Rotemannen – Arkivlördag

Roteman Carl August Lundberg (till vänster på bilden) i rote 13, Stadsgårdsroten, på Södermalm. Fotografiet är en gåva av Brita och Fredric Bedoire och finns på Stadsarkivet. CC-BY.
 • Öppettid

  Lördag 7 oktober

  10.00–15.00

  Arkivlördag

 • Pris

  Fritt inträde

 • Plats

  Stadsarkivet

  Kungsklippan 6

Efter 40 års arbete finns nu Stockholms hela befolkning mellan 1878–1926 inlagd i den omfattande databasen Rotemannen. Under det sena 1800-talet fick kommunalt anställda så kallade Rotemän i uppdrag att sköta stadens folkbokföring. Deras noggrant nedplitade anteckningar om alla inom stadens gränser finns nu enkelt tillgängliga och sökbara.

Dagens program

Kl. 11.00

Om det 40-åriga arbetet med databasen Rotemannen. Lillemor Björkman, Stadsarkivet.

Kl. 12.00

Demonstration av databasen Rotemannen. Möt hela Stockholms befolkning kring sekelskiftet 1900. Johan Gidlöf, Stadsarkivet.