Den återerövrade tryckfriheten 1809

Vilka begränsningar bör finnas för tryckfriheten? Den frågan utredde Axel Gabriel Silverstolpe, en av männen bakom 1810 års TF. Gouache troligen av Johan Erik Bolinder.
 • Öppettid

  7 sep 13:00–13:45

  Onsdagshistorier

 • Pris

  Fritt inträde

  Begränsat med platser. Ingen föranmälan.

 • Plats

  Stadsarkivet

  Kungsklippan 6

I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten in i grundlagen redan 1766. Lagstiftningens principer blev dock snart utsatta för hård press och redan i samband med 1809–1810 års riksdag behövde de återerövras. Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.