Webbplatsarkivet

Webbplatsarkivet är en databas där du kan hitta arkiverade webbplatser från verksamheter i Stockholms stad. Här finns inte kompletta webbplatser utan viss information har gallrats. Till exempel har sökfunktioner, inloggningsskyddade sidor och dynamiskt innehåll inte tagits med. Du kan se hur webbplatserna har utvecklats över tiden. De äldsta exemplen är från 2011.

För varje webbplats finns en detaljerad beskrivning om tid, struktur och funktionalitet, kopplingar till andra system med mera. 

Sök

Länk till Webbplatsarkivet 

Uppdaterad