Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869–1920

På 1870-talet började Stockholmspolisen fotografera häktade och straffade individer. I den här databasen kan du hitta tusentals bilder på människor runt sekelskiftet 1900.

Sök efter porträtt

Länk till databasen Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920

Historik

Så tidigt som 1871 började Stockholmspolisen mer systematiskt fotografera häktade och straffade personer. Snart porträtterades även lösdrivare och prostituerade och ibland tog man, med personens tillåtelse, bilder "om de skulle behövas”, till exempel av ryska sågfilare och positivhalare från Italien.

På kortens baksida skrevs namn, födelsedata, hemort (senare även födelseort), signalement och speciella kännetecken. Ofta innebar speciella kännetecken tatueringar som beskrevs noga, bland annat prickar i tumvecket men även ärr, både små och stora. Fysiska handikapp omnämns: lam hand, träben, saknar höger pekfinger, dövstum och så vidare. Ibland nämns leverfläckar, vårtor och att äldre män börjar få kal hjässa. En signalementsbok nämns men någon sådan kan inte återfinnas i arkivet.

Det gjordes ofta flera exemplar av fotografierna, som förvarades i trälådor i stora glasskåp på stationen. Bilderna sorterades i efternamnsordning så man lätt kunde hitta rätt person. Ibland fick man anledning att publicera något av fotografierna i polisens rikstäckande interna tidsskrift Polis-underrättelser. Fotografier användes även ute på gator och torg när konstaplar spanade efter särskilda individer. På stationen sattes också porträtt upp i montage med rubriker som Velocipedtjuvar, Inbrottstjuvar, Tjuvar från karlar, Bedragare med mera.

De flesta fotografierna är tagna mellan 1893 och framåt till 1910-talet men äldre och yngre fotografier finns med.

Om informationen i databasen

Förutom den information som polisen angivit på kortens baksidor har Stadsarkivet genom kontroll i andra källor lagt till uppgifter om dödsdatum, namnbyten och släktskap mellan de porträtterade individerna i databasen. När polisens uppgift om födelsedatum varit felaktig har det rättats, även en del andra uppgifter har korrigerats utan kommentar.

De register som använts i arbetet är Sveriges dödbok 1901-2009, Stockholm stads dödlistor, Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900 och 1910, Rotemansarkivet 1878-1926, olika register i Överståthållarämbetets kriminalavdelning, bouppteckningsregistren över Stockholms stad och län, olika register i Stockholms rådhusrätt och adressregistret från Skatteverket.

Vidare har uppgifter hämtats från kyrkans folkbokföringsmaterial, domböcker i Stockholms rådhusrätt, polisrapporter från detektiva polisen, polisens straffrullor, brevböcker och anmälningar, arkiven efter polisens prostitutions- och lösdrivaravdelningar samt ur tidningen Polis-underrättelser.

Förkortningar och begrepp

Prot står för lösdrivarprotokoll och innebär att det kan finnas en dossier med polisrapporter om personen ifråga i polisens lösdrivaravdelning.

Str 1-a res står för fängelsestraff, "första resan", det vill säga första gången man döms till fängelse. Oftast står även skälet, stöld, bedrägeri osv.

Hemort är den församling där personen är skriven vid tiden för brottet.

Tilltalad innebär att man är misstänkt för brott.

Prejare är en person som sysslar med utpressning.

Olovligt tillgrepp är det samma som stöld eller snatteri.

Uppdaterad