Stockholms rådhusrätt–generaldiarium

Diarier för instämda brottmål, generaldiarium, 1850-1958, i Stockholms rådhusrätt

Sök

Sök i diarium

Uppdaterad