Stadsplaner och detaljkartor

Sök

Sök bland detaljkartor i Stadsingenjörkontorets arkiv

Arkivet

Stadsingenjörskontoret hade till uppgift att ansvara för den övergripande planeringen av staden med tomtindelning, tomtmätning, gatusträckningar, namngivning m.m. Till arkivet hör bland annat en stor mängd kartor och ritningar. I arkivet är detaljkartor digitaliserade.

Läs mer om arkivet

Om registret

Registretinnehåller 657 bilder på kartor och ritningar ur arkivet från perioden 1700-talets första hälft till 1800-talets slut. Kartorna kan varaallt från detaljer av enskilda tomter till hela stadsdelar.

Uppdaterad