Små register till bouppteckningar

Sök

Register till bouppteckningar i Stockholms tingsrätt åren 1992–2001

Register till bouppteckningar i domsagor i Stockholms län varierande år

Beställ fram

Med hjälp av registren får du rätt uppgifter för att beställa fram bouppteckningar i läsesalen. Ange domstol, år och vilket bouppteckningsnummer det gäller.

I läsesalens datorer

Bouppteckningarna 1980-2001 är digitaliserade och tillgängliga i läsesalsdatorerna.

Register finns i läsesalsdatorerna dels i Bouppteckningregister Stockholms län 1949-2001 och dels i Bouppteckningsregister Stockholms stad 1800-1991.

I SVAR och ArkivDigital finns register och bouppteckningar fram till 1900.

Uppdaterad