Polisunderrättelser

Sök i Polisunderrättelser

Om underrättelserna

Polisunderrättelser utgavs av Polismyndigheten i Stockholm från år 1879. Tre gånger per vecka publicerades de och skickades ut till landets polismyndigheter, häkten, domstolar och fängelser. Underrättelserna innehöll information om lösdrivare, efterlysta och frigivna personer, begångna stölder och liknande.

Om registret

Ur polisunderrättelsernas finns här online "Listor över straffades och lösdrivare". Listorna innehöll sex kategorier av underrättelser.

  1. För lösdriveri varnade personer
  2. Till tvångsarbete dömda lösdrivare
  3. Frigivna lösdrivare
  4. Från en ort till en annan förpassade lösdrivare
  5. Lösdrivare lämnade i frihet i val av vistelseort
  6. Efter undergånget straffarbete frigivna personer

Uppdaterad