Mantalsregister

Alla skattskyldiga lämnade in en mantalsuppgift till den dåvarande skattemyndigheten i slutet av varje år. I mantalsuppgiften kan man läsa vilka som tillhörde hushållet vid mantalsskrivningstillfället. Register till mantalsuppgifter och–längder gör det lätt att hitta personerna du söker.

1760

Sök i mantalslängder 1760

Tips

Hjälp oss att förbättra sökvägarna till 1760 års mantalslängder. Längderna är skannade men vi har saknat register till bilderna. Med användarnas registrering har det blivit möjligt att hitta i det rika källmaterialet.

Att registrera är lätt

Du registrerar vad du kan läsa på bilden genom att fylla i ett eller fler fält: titel, förnamn, efternamn och övrigt. Registrera det som skall vara sökbart, t. ex. kvartersnamn under övrigt. Du kan bara lägga till, inte radera eller ändra. Har du skrivit fel, registrera en gång till. Registrerade uppgifter är länkade till bilden. Allt blir genast sökbart.

1810

Sök i mantalslängder 1810

Tips

Sök på hushållets föreståndare. Posten länkar till bild i mantalslängden där alla hushållets medlemmar finns med.

1800-1884

Sök i register till mantalsuppgifter åren 1800-1884

Tips

Hitta nummer i mantalsskrivningen ochbeställ fram själva mantalsuppgiften i läsesalen.

1821-1829

Sök i mantalsregister åren 1821-1829

För åren 1821-1829 finns endast register till mantalsuppgifternabevarade. Dessvärre saknasregister för Maria och Staden Inre och Östra.

1835, 1845, 1860 och 1870

Sök på år, namn eller titel hitta mantalsuppgiften för hela hushållet

1855

Sök på alla mantalsskrivna, hela hushållet finns med.

Tips

Här kan du sökapå alla personer i hushållet. Använd mantalsskrivningsnumret när du vill hitta alla i samma hushåll.

1909

Sök i mantalsregistret på hushållets föreståndare

1901-1935

Länk till sida om Mantalsregister 1901-1935

Handledning

Läs mer om mantalslängder och mantalsuppgifter

Om arkivet

Mantalsskrivningen har sitt ursprung i beskattningen. Varje år lämnade alla skattskyldiga in en mantalsuppgift. Dessa utgjorde underlag till de mantalslängder som upprättades.

Mantalslängderna för Stockholms stad finns bevarade för åren 1652-1960, men inte för varje år. Mantalslängder för Stockholms län finns under olika arkivbildare, t.ex. Häradsskrivare eller Länsstyrelsen.

Uppdaterad