Mantalsregister 1901–1935

Här finns det digitaliserade mantalsregistret för Stockholms stad för åren 1901, 1905, 1911, 1915, 1921, 1925, 1930 och 1935. Det är alfabetiska separata register för kvinnor, män och allmänna verk, inrättningar, företag, m.m. Registret kallas också allmänna registret.

Sök

Länk till registret

Gå vidare

I Stadsarkivets läsesal kan du beställa fram handlingarna i original.

Äldre mantalsuppgifter

Länk till sida för mantalsuppgifter 1760–1884 samt 1909

Uppdaterad