Legohjonslängder

Registret leder till uppgifter i borgerskapets legohjons kontributionslängder–skattelängder.

Sök

I längderna finns både hushållsföreståndare och legohjon upptagna. Längderna kan beställas fram i Stadsarkivets frågedisk. Arkivet är Stadskamrerarens arkiv, Stockholms stads verifikationer, serie G1b. Förteckningsnumret är SE/SSA/0037/01.

Länk till register över legohjonslängder 1687–1690

Länk till register över legohjonslängder 1700

Läs mer i NAD

Länk till arkivförteckning i NAD

 

Uppdaterad