Kvarters och adressnyckel 1730–1810

Sök i register

Sök i registernyckel för fastigheter år 1730 och 1810

Om registret

Kvartersnamn och gatuadresser i Stockholm har förändrats genom historien. Därför är det inte alltid lätt att avgöra var ett kvarter, vid en tidpunkt, var beläget. 

Med registrets hälp kan du översätta 1730 års fastighetsuppgifter till de som kom att gälla år 1810. 

Använd kartor

Länk till karta med 1729 års fastighetsnumrering

Länk till 1863 års kartblad över inre staden med fastighetsnumrering

Länk tillStockholmskällan där du kan jämföra kartor

Stadsarkivets kartor på flickr.com

Uppdaterad