Kronotaxeringslängder

Ett personregister till kronotaxeringslängder (skattelängder) i Stockholms stad åren 1783–1795.

Sök

Länk till kortregister

Kortregistret är ordnat efter namn. På kortet anges förutom namn, årtal och ett sidnummer som hänvisar till kronotaxeringslängden. I kronotaxeringslängden finns uppgifter om hushållets sammansättning, adressuppgift och erlagd skatt. Kronotaxeringslängderna finns tillgängliga i SVAR, Riksarkivets Digitala forskarsal.

Länkar till SVAR

Länk till Överståthållarämbetet för uppbördärenden

Notera att endast en sida av korten är skannade. Det kan finnas uppgifter på registerkortets baksida.

För andra år nämligen 1725, 1735, 1745, 1750, 1765, 1775, 1801–1802, 1805, 1815 och 1825 finns inbundna register i Stadsarkivets läsesal och via SVAR.

Uppdaterad