Kommuntrycket 1863-2009

Kommun­full­mäk­tige­tryck­et 1863-2009

Nu finns Stock­holms kommun­fullmäktige­tryck för åren 1863-2009 digitaliserat. Det innebär att det nu är mycket enklare att hitta information om alla beslut som tagits i kommunfullmäktige genom åren och som på samma gång har skapat Stockholms stad. Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar cirka 1200 böcker och alla dessa är nu digitaliserade så att du kan söka på minsta ord.

Med sökfunktionen kan du antingen söka väldigt brett eller mer specifikt. Du kan ta del av debatter, förslag och beslut som varit med och format Stockholm. Dessutom kan du hitta mycket annan spännande information och bilder.

Ta del av Stock­holms kommun­fullmäktige­tryck för åren 1863-2009.

Uppdaterad