Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t 1655–1840

År 1691 skriver Kommerskollegiet till Kungl. Maj:t om ett beslagtaget parti kamelhår vid Horntull. En annan skrivelse handlar om handelsmannen Hero von Zantens anhållan om helfrihet i tullen å en halvfri farkost, som från Bayonne skall direkt hämta vin. Bläddra i registret här finns många oväntade upplsag till uppsatser!

Bläddar och läs

Länk till kortregister

Till Nad

Länk till Nad

Observera att arkivet, Kommerskollegiet, förvaras på Riksarkivet

Uppdaterad