Hantverkare i Stockholm år 1719

Söker du en hantverkare i Stockholm på tidigt 1700-tal?

Sök

Här ett kortregister över hantverkare i Stockholm år 1719. Uppgifterna sägs omfatta samtliga hantverkare och hos dem anställda inom Norrmal, Kungsbacken och Sand Kungsholmen, Ladugårdslandet och Södernalm, således finns inga anteckningar om hantverkare i Staden mellan broarna.

Länk till kortregister

Till NAD

Länk till arkivbildaren och arkivet i NAD

Uppdaterad