Fastighetsuppbud och upplåtelser 1600–1649

I Stadens tänkeböcker finns bland annat uppgifter om fastighetsuppbud och upplåtelser. Här ett register till just sådana uppgifter i Tänkeböckerna 1600–1649.

Sök

Länk till kortregister

Läs mer

Läs mer om tänkeböcker 

Uppdaterad