Fastigheter äldre tid

Här ett kortregister till Stockholms stadsböcker från äldre tid.

'Registret är upplagt efter namn och hänvisar till Stockholms stadsböcker från äldre tid;Stockholms stads jordebok 1420-1474 ochStockholms stads jordebok 1474-1498. Dessa finns i Stadsarkviets läsesal, där finns också register till Stockholms stads jordebok 1420-1498 av Frans de Brun.

Sök

Länk till register över fastigheter i Stockholms tryckta jordeböcker

 

 

Uppdaterad