Faste- och upplåtelsebrev 1741–1821

Register till faste och upplåtelsebrev över ofria tomter i Ämbets- och byggningskollegium